رونق تولید ملی | دوشنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸

پیش بینی برداشت حدود ۲ هزار تن زیتون در استان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پیش بینی برداشت حدود ۲ هزار تن زیتون در استان

پیش بینی برداشت حدود ۲ هزار تن زیتون در استان

مدت: 2:20