Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

پیش بینی افزایش 10درصدی تولیدانار از باغ های انار کهگیلویه وبویراحمد

پیش بینی افزایش 10درصدی تولیدانار از باغ های انار کهگیلویه وبویراحمد


ریس جهاد کشاورزی استان با اعلام این خبر گفت:سطح زیر کشت باغ های انار استان 750هکتار است که پیش بینی میکنیم از میزان 7هزارو650تن محصول برداشت شود. موسوی تعدادبهره برداران این نوع محصول را789نفر عنوان کرد وگفت:سطح بارور در استان 483هکتار و سطح غیر بارور 193هکتار می باشد. وی عمده مناطق برداشت انار در استان را شهرهای گچساران ، بویراحمدو کهگیلویه عنوان کرد وگفت:برداشت انار از اواسط مهر آغاز وتا اواسط آبان ادامه دارد . وی گفت :شروع فصل برداشت سبب اشتغال فصلی افرادبومی در منطقه شده است.