Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

پیشنهاد10میلیاردتومان اعتبار94به پروژه آبرسانی دهدشت غربی

پیشنهاد10میلیاردتومان اعتبار94به پروژه آبرسانی دهدشت غربی


استاندار در بازدید از پروژه آبرسانی به دهدشت غربی گفت: اعتبار امسال این پروژه یک و نیم میلیارد تومان بود و با پیگیرهای انجام شده این مبلغ به 10 میلیارد تومان برای سال 94 پیشنهاد داده شد.

خادمی در سفر به شهرستان کهگیلویه و در بازدید از پروژه های مهم این شهرستان گفت: فعالیت اجرایی پروژه های ملی و کلیدی استان متوقف شدنی نیست و تلاش مجموعه دستاندرکاران بر شتاب گرفتن روند اجرای آنها می باشد.وی اظهار داشت: با پیگیری های به عمل آمده در مرکز کشور برای تأمین اعتبار مورد نیاز تلاش کردیم، فعالیت اجرایی پروژه مهم آبرسانی به حومه دهدشت غربی را شدت بخشیم.وی تصریح کرد: این پروژه مهم و حیاتی آبرسانی که نزدیک به شش هزار هکتار از اراضی دیم این منطقه را به صورت آبیاری تحت فشار و ثقلی تحت پوشش قرار می‌دهد، تاکنون 20 میلیارد تومان هزینه داشته و نزدیک به 16 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.دکترخادمی اظهار داشت: برای تکمیل این پروژه به 100 میلیارد تومان دیگر نیاز است.وی با اشاره به وجود منابع آب و زمین در این منطقه ابراز داشت: با بهره‌برداری از این طرح آبرسانی تحول گسترده در زمینه توسعه کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار در سطح شهرستان کهگیلویه محقق خواهد شد.خادمی یکی از ویژگی‌های اصلی این پروژه را 2 خطه بودن شبکه انتقال آب و چهار مخزن با ظرفیت های تامین ذخیره آب برای 84 هزار هکتار عنوان کرد.استاندار در این بازدید در نشستی فنی با حضور معاون استانداری، فرماندار، مدیرکل آب منطقه ای و جهاد کشاورزی، پیمانکار پروژه، مدیران دستگاه های خدمات رسان راه و برق بر تصریح و تسریع در مراحل کاراین پروژه تاکید کرد.منبع:خبرمرکز