Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

پیرمرد کوهستان

پیرمرد کوهستان


در اين فيلم داستاني كوتاه پيرمرد روستايي را فرزنداش به شهر مي آورند و پيرمرد از فضاي شهر خسته و درمانده مي شود و طي اتفاقاتي كه برای پيرمرد و فرزندانش در طول زماني كه در شهر هستند رخ می دهد ، فرزندان اين مرد روستايي به اين نتيجه مي رسند تا به فضاي عاري از دود و زندگي پاك وبي آلايش روستايي برگردند كه در اين ميان ابتدا پدر خود را به زادگاه خويش كه همان روستا با شد برمي گردانند و سپس فرزندان وي يكي پس از ديگر به روستا برمي گردند و زندگي روستايي خويش را از سر مي گيرند.

در اين فيلم داستاني كوتاه كه بازيگران بومي ايفاي نقش مي كنند كرم اله بهزادي در نقش پيرمرد ، مسعود اميري ، بيژن معبودي ، فرهاد مصباح از بازيگران مطرح فيلم داستاني كوتاه پيرمرد كوهستان هستند.

«این فیلم در مرحله پایان تصویر برداری است»

تهيه كننده: بهروز احمدي

كارگردان : مجيد صادقي