Skip to Content

پیام استان

پیام استان


برنامه پیام استان در دو نوبت صبح و عصر به صورت زنده از صدای شبکه دنا برای شنوندگان استانی پخش می گردد.

از آنجا که هدف این پیام دهی اطلاع رسانی است سعی می شود که در برنامه مهم ترین اخبار و اطلاعات، جدید ترین نکات پزشکی، بهداشتی و تغذیه، دارو خانه های شبانه روزی، مراکز اورژانس، وضعیت آب وهوا، وضعیت راه های ارتباطی استان، ارتباط با دستگاهها و ادارات، مطالب ترافیکی و راهنمایی و رانندگی استان، ساعت پرواز هواپیما مبدأ و مقصد در یاسوج و گچساران اطلاع رسانی می شود.

در این برنامه پیامهای مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی، هنری، علمی و ... که مشمولیت عام دارند پخش می شوند.

از دیگر بخش های برنامه اطلاع رسانی از همایش ها، جشنواره ها، نمایشگاه های استان با رعایت عدالت جغرافیایی می باشد.

اطلاع رسانی در خصوص حوادث غیر مترقبه، صدای مشاور با استفاده از کارشناسان خبره در زمینه های مختلف و مهم ترین اخبار استان نیز در برنامه دیده شده است.

با توجه به شرایط آب و هوایی و فصلی پیام بهداشتی متناسب با آن و برای همه شهرستانها ارائه می شود.

در این برنامه همچنین یک پیام اخلاقی، تربیتی و آگاهی بخشی یا معارفی برگرفته از فرهنگ و ادبیات کهن ایرن در قالب اشعار یا جملات کوتاه و یا حکایات کوتاه در برنامه پیش بینی شده است.

این برنامه هر روز صبح ساعت 11:00 و عصر ساعت 16:15 پخش می شود.

تهیه کننده: رضا قلی داستان و میترا الاهی

گزارشگر: مریم فرخی و ایوب رستمی

گوینده: شعله رستگار و مریم فرخی