Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

پسیناپسین

پسیناپسین


برنامه پسیناپسین با رویکرد تفریحی هر روز عصر به مدت 1 ساعت از صدای استانی دنا به صورت زنده پخش می شود. در این برنامه بخش های متنوع و گوناگونی دیده شده است و لحظات شاد و فرح بخشی را برای شنوندگان خود در استان و استانهای مجاور که از طرفداران این برنامه هستند رقم می زند.

در مناسبتهای مختلف، این برنامه بصورت ویژه متناسب با مناسبت پخش می گردد. یکی از بخش های این برنامه نمایش ببراث آباد است که با اجرای بازیگران طنز هم استانی و با نویسندگی خوب و با موضوعات مختلف پخش می شود.

بخش گزارشی برنامه از دیگر بخشهای این برنامه است که با در نظر گرفتن توزیع جغرافیایی کل استان در گزارشها به صورت موضوعی پخش می شود. همچنین گزارش از عشایر در کنار سایر گزارشهای موضوعی تهیه و پخش می شود.

پخش موسیقی با تنوع موسیقیایی(محلی، ملی و مناطقی) نیز از بخشهای پر مخاطب برنامه می باشد.

ضرب المثلهای ترکی و لری نیز از دیگر قسمت های برنامه است و برای ضرب المثلها ریشه یابی آنها با مستندات مقبول برای شنوندگان تبیین می شود.

در کنار سایر گزارشها، گزارش طنز نیز در برنامه دیده شده است. در این برنامه به آداب و رسوم نقاط مختلف استان پرداخته می شود.

تلفنها و  پیامکهای مردمی که برای برنامه ارسال می شود نیز در برنامه پخش می شوند.

در مجموع برآیند برنامه، آموزشی و فرهنگ سازی با حساسیت کافی می باشد.

 

 

تهیه کننده: حمید دارابی، ضرغام رشیدی

گوینده: فردین جهانتاب، جهانبخش صابری جو، طلعت رضایی زاده و عنایت عباسی

گزارشگر: حاتم ناطق زاده و اعظم آسایش