Skip to Content

پزشک متخصص در چارت سازمانی شهرستان چرام

پزشک متخصص در چارت سازمانی شهرستان چرام


سید حسام الدین نبوی زاده افزود: در این شهرستان ها تاکنون برای مستقر شدن پزشک متخصص و فوق تخصص توسط مراجع پزشکی کشور بخشنامه ای صادر نشده است . وی بیان کرد: به دلیل جمعیت کم مراجعه اندک و نبود امکانات پزشکی کافی در شهرستان های چرام و باشت پزشکان بخش خصوصی نیز متقاضی راه اندازی مطب در این مناطق نیستند. (هفته نامه ابتکار جنوب)