Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

پروانه شکار طیور در گچساران صادر نشده است

رئیس اداره محیط زیست گچساران با تکذیب خبر منتشر شده توسط برخی رسانه ها و خبرگزاری ها گفت: هیچ گونه پروانه ای برای شکار طیور در این شهرستان صادر نشده و شکار طیور همچنان ممنوع است. (روزنامه امید مردم/8 مرداد1391)