Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

پرداخت ضعیف تسهیلات به آموزش دیدگان کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد

پرداخت ضعیف تسهیلات به آموزش دیدگان کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد


مسئول ترویج و بهره برداری سازمانن جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: پرداخت تسهیلات به آموزش دیدگان بخش کشاورزی در این استان ضعیف است. محمد امیری در نشست رسیدگی به وضعیت زنان روستایی و عشایری در کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: بخش اعظمی از مخاطبین و مراجعین سازمان جهاد کشاورزی زنان هستند و جایگاه بانوان در این سازمان مطلوب است. (روزنامه ابتکار)