Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

پرتگاه

پرتگاه


برنامه ای است  ترکیبی ساده  و به تهیه کنندگی محمد صادق آزادی که دارای آیتمهایی از قبیل گزرش ، مصاحبه ، کارشناس ، میهمان و غیره است. در این برنامه گزارشگر با حضور در مراکز باز پروری ، بصورت زنده از بزهکاران گزارش تهیه و پخش می کند. برنامه پرتگاه می کوشد با آموزشهای لازم افراد جامعه را از خطرات گوناگون و معضلات اجتماعی آگاه نموده و برای رسیدن به جامعه ای مطلوب در حد ممکن انجام وظیفه نماید.این برنامه در روزهای یکشنبه به مدت 15 دقیقه در حال تهیه و پخش می باشد.

این برنامه جهت ارتقاء سطح و کیفیت عمومی استان در خصوص معضلات اجتماعی و پیشگیری از هر گونه بزهکاری و با استفاده از کارشناسان مجرب حوزه پیشگیری و اجتماعی انتخاب می شوند .

تهیه کننده: محمد صادق آزادی