رونق تولید ملی | جمعه، ۲۴ آبان ۱۳۹۸

پخش برنامه مرثیه آفتاب، ویژه برنامه ای به مناسبت رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) به مدت ۹۰دقیقه از رادیو دنا - نمایش محتوای خبر

 

 

پخش برنامه مرثیه آفتاب، ویژه برنامه ای به مناسبت رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) به مدت ۹۰دقیقه از رادیو دنا

پخش برنامه مرثیه آفتاب، ویژه برنامه ای به مناسبت رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) به مدت ۹۰دقیقه از رادیو دنا

پخش برنامه مرثیه آفتاب، ویژه برنامه ای به مناسبت رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) وشهادت امام حسن مجتبی (ع) به مدت ۹۰دقیقه از رادیو دنا