Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

پاسخ

در راستای خدمت رسانی دولت به مردم و رفع مشکلات مردم در شهرها و روستاها و با توجه به اینکه رسانه به عنوان پلی بین مردم و مسولین می باشد جهت رفع این گرفتاری ها و مشکلات و تبیین خدمات نظام به مردم و اطلاع رسانی در این خصوص تهیه این برنامه ضروری به نظر می رسد.

تهیه کننده : بزرگواری
گویندگان : جهانبخش صابری جو - طاهری نظری نسب