Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

پاسخ

پاسخ


از مسئولان سوال کنید و پاسخ را از شبکه استانی صدای دنا بشنوید.

این شعار برنامه پاسخ است که هر روز از ساعت 8:30 تا 9 صبح از شبکه استانی دنا پخش می گردد. پاسخ در ساختار کلامی ، پیامی ، آوایی تهیه می شود و غالب مطالب آن را تلفن های شنوندگان و شهروندان شهرهای مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل می شود.

تهیه کننده برنامه این تلفن ها را در یافت و با جدیت تمام پاسخ را از مسئولان امر مطالبه می نماید.

این برنامه زنده توانسته است جایگاه خوبی در بین شنوندگان شبکه استانی صدای دنا کسب نماید.

تهیه کنندگان: حمید دارابی – وحید علویان سوق

گوینده: جهانبخش صابری