Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

پاسخ دندان شکن مردم استان به دشمنان

مردم شهرستانهای استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور گسترده پای صندوق های رأی پاسخ دندان شکنی به دشمنان دادند.

فرماندار شهرستان کهگیلویه در خصوص حضور مردم پای صندوق های رأی گفت: مردم این شهرستان از ابتدای صبح روز جمعه پای صندوق های رأی حاضر شده به گونه ای که صفوف پر ازدحامی را به وجود آورده اند.

ناصر رضایی افزود: با توجه به حضور مردم تاکنون می توان پی برد که مشارکت مردم در انتخابات این دوره افزایش چشمگیری داشته است. (روزنامه امید مردم / 13 اسفند1390)