Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

پاسخ از ما

پاسخ از مادوستان گرامی در صورتی که هر گونه سوال،نظر،انتقاد یا پیشنهادی در خصوص برنامه های صداو سیما دارند و احساس می کنند که نیازی به پاسخگویی از طرف ما می باشد مطالب خود را در قسمت ارتباط با ما قرار داده در صورتی که نیاز به پاسخگویی باشد می توانند پاسخ خود را در این قسمت مشاهده نمایند.