Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

پاسخگویی به حوادث شهربازی ها بر عهده شهرداران است

مدیر کل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد با هشدار برای لزوم استاندارد سازی وسایل شهر بازی ها گفت: در صورت بروز هر اتفاقی، وظیفه پاسخگویی حوادث شهربازی ها بر عهده شهرداران است.

محمد محمدی در گفت گو با خبرنگار فارس در یاسوج ضمن هشدار به همه مردم این استان در خصوص استفاده از وسایل شهربازی های شهرهای مختلف اظهار کرد: با توجه به مکاتبات به عمل آمده با شهرداری ها، متأسفانه هیچ گونه پاسخی در خصوص اطلاعات درخواست شده تاکنون به این اداره کل ارائه نشده و همین امر سبب به تعویق افتادن بازرسی از این گونه وسایل شده است. ( روزنامه ابتکار / 20 اردیبهشت 1391 )