Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

يارانه ها

يارانه ها

عنوان ويژه برنامه 10 دقيقه اي است كه با موضوع طرح هدفمند كردن يارانه ها از شبكه دنا پخش مي شود.

در این برنامه سعی شده است با نگاه مثبت مزایای اجرای این طرح را برای مردم تشریح کند.

تيراژ شروع ، پلاتو ، نريشن ، گزارش مردمي و كارشناس ، موسیقی و تصوير از جمله بخش هاي مختلف ويژه برنامه يارانه هاست كه از شبكه دنا پخش مي شود.

تهيه كننده ونويسنده: سيد افضل حسيني