Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

ویرایش ثبت نام مدارس استعدادهای درخشان تا21فروردین انجام می شود

ویرایش ثبت نام مدارس استعدادهای درخشان تا21فروردین انجام می شود


ویرایش ثبت نام مدارس استعدادهای درخشان تا21فروردین انجام می شود. رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش وپرورش استان گفت:دانش آموزان واولیاء درصورت وجود اشکال درثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان می توانند تا21فروردین به سایت www.kbazmoon.ir مراجعه ونسبت به ویرایش اطلاعات اقدام کنند. آقای اسدپور گفت:این آزمون برای دانش آموزان پایه ششم ابتدایی 18اردیبهشت وبرای دانش آموزان پایه سوم راهنمایی در19اردیبهشت 93همزمان باسراسر کشور برگزار می شود.

 

منبع: خبر مرکز