Skip to Content

ورزش کهگیلویه و بویراحمد اسپانسر ندارد

ورزش کهگیلویه و بویراحمد اسپانسر ندارد


مدیر کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد نبود اسپانسر و کمبود اعتبارات را مهم ترین مشکل ورزش این استان عنوان کرد و گفت: هم اکنون تنها قادر به تأمین 10 درصد از هزینه های ورزش هستیم. (روزنامه امید مردم)