Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

ورزش و رژیم غذایی را همزمان استفاده کنید

ورزش و رژیم غذایی را همزمان استفاده کنید


برای حفظ و کنترل وزن؛

ورزش و رژیم غذایی را همزمان استفاده کنید
دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش گفت: برای حفظ تعادل و کنترل وزن، فرد باید از ترکیب رژیم غذایی و ورزش به طور همزمان استفاده نماید.
بهرام پورفاضلی با بیان اینکه وزن بدن را می توان با تعریق و استفاده از داروهای ادرار آور کاهش داد، افزود: این روش تاثیری بر بافت چربی بدن نداشته و آب از دست رفته بدن نیز جایگزین می شود.
کاهش کالری دریافتی با حفظ میزان مصرف انرژی
وی به روش های متداول برای کاهش وزن اشاره نمود و با بیان اینکه کاهش کالری دریافتی با حفظ همان میزان مصرف انرژی از جمله این روش هاست، افزود: زمانی که کالری دریافتی کاهش می یابد، بدن واکنش نشان می دهد و از طریق کاهش میزان سوخت و ساز استراحت (RMR) ذخایر انرژی خود را حفظ می کند.
پورفاضلی 45 درصد از کاهش وزن در این روش را مربوط به بافت غیر چربی بدن عنوان کرد و یادآور شد: اگر بخواهیم از راه کاهش کالری دریافتی به حفظ وزن خود کمک کنیم، باید تاکیدمان بر رژیم غذایی کامل با کالری کم تر باشد.
افزایش مصرف انرژی با حفظ میزان کالری دریافتی
وی روش دوم را افزایش مصرف انرژی با حفظ میزان کالری دریافتی عنوان کرد و یادآور شد: ورزش با افزایش مصرف کالری باعث کاهش درصد بافت جربی بدن می شود و برای اینکه انرژی بیشتری مصرف شود باید اکسیژن بیشتری وارد بدن شده که مصرف هر یک لیتر اکسیژن می تواند مصرف پنج کالری انرژی را به دنبال داشته باشد.
دانشجوی دکترای فیزیولوژی با بیان اینکه روش دوم ضرورت استفاده از ورزش های هوازی به ویژه تمرین های مقاومتی مانند دویدن در هوای آزاد را به خوبی نشان می دهد، افزود: در این نوع ورزش ها فرد به دلیل استفاده بیشتر از اکسیژن، کالری بیشتری می سوازند که در نتیجه کاهش بافت چربی را به همراه دارد.
وی در پایان تاکید کرد: توصیه ما استفاده ترکیبی از ورزش و رژیم غذایی به طور همزمان است که می تواند به حفظ تعادل و کنترل وزن کمک نماید.         (برگرفته از سایت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج)
8آذر89