جهش تولید | سه‌شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹

ورد دل - نمایش محتوای موسیقی

 

 

ورد دل

Loading the player...

تا نییی تحله خوارم تا اییی بی قرارم/

وقتی نمی آیی اوقاتم تلخ است ،وقتی هم می آیی بی قرار هستم/

ار بییی سر مزارُم، دَسه گور ایدرارُم/

اگر حتی بمیرم و بر مزارم بیایی زنده می شوم/

نل که وُرد دل مو خالی وابو وَ نومت/

نگذار که جایگاه دل من از نامت خالی بماند/

مثل باهنده ایبوم اینشینم و بومت/

مانند پرنده می شوم و بر بامت می نشینم/

کی اییی تَیم بشینی تا بشینم کنارت/

کی می آیی پیشم بنشینی تا در کنارت بنشینم/

ار بیا تیر غم سیت خُم ایابوم حصارت/

اگر تیر غم بسویت بیاید دور تو حلقه می زنم/

سی دل چی بهارم بلبل نغمه خونی/

برای دل بهاری ام همچون بلبل نغمه خوان هستی/

جونمه اییم وَ دست تا نری تیم بمونی/

جانم را می دهم به دستت تا نروی و پیشم بمانی/

روزگار بی وفایه بی مو نامهربونه/

روزگار بی وفاست با من نامهربان است/

زَهلم ایره که آخرمهرمه وَت بسونه/

می ترسم آخر مهرم را از تو بگیرد/

نیکشُم دس وَ عشقت سی تو خینُم وَ جوشه/

دست از عشقت برنمی دارم برای تو خونم می جوشد/

تا اییی مِن خیالُم دل وَ سیت ایخروشه/

تا میایی در خیالم دل برایت می خروشد/