Skip to Content

وجود10 گونه جانوری نادر و درمعرض انقراض دراستان

وجود10 گونه جانوری نادر و درمعرض انقراض دراستان


وجود10 گونه جانوری نادر و درمعرض انقراض درکهگیلویه وبویراحمد معاون محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد از وجود10 گونه جانوری نادر و درمعرض انقراض دراین استان خبرداد. محمدرضا خدارحمی خرس قهوه ای، کل، بز، قوچ وحشی و کاراکال را ازجمله مهمترین این گونه برشمرد و گفت: این گونه ها در9 منطقه حفاظت شده،پارک ملی و منطقه شکار ممنوع زیست می کنند وی گفت:از1256 گونه جانوری مهره‌دار کشور،242 گونه دراستان کهگیلویه و بویراحمد دیده می‌شوند، که ازاین تعداد29 گونه پستاندار، 155 گونه پرنده، 20 گونه آبزی، 35 گونه خزنده و 3 گونه نیز از خانواده دوزیستان هستند.