Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

وجودچهارگونه گیاهی نادر و درمعرض انقراض دراستان

وجودچهارگونه گیاهی نادر و درمعرض انقراض دراستان


وجودچهارگونه گیاهی نادر و درمعرض انقراض درکهگیلویه و بویراحمد معاون محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد از وجود چهارگونه گیاهی نادر و درمعرض انقراض در این استان خبر داد محمدرضا خدارحمی گفت:7556 گونه گیاهی دراین استان شناسایی شده که چهارگونه ازاین تعداد، نادر و در معرض انقراض است وی گفت: این گیاهان شامل کتان دنایی، موسیر، گل گندم بختیاری و زرابی هستند که در ارتفاعات دنا می رویند خدارحمی با بیان اینکه 50 درصد کل گونه‌های دارویی استراتژیک دنیا دراستان کهگیلویه و بویراحمد قراردارندگفت:درهر622 کیلومترمربع دراروپا یک‌گونه گیاهی، در هر22 کیلومتر مربع کشور یک گونه و در هر کیلومتر مربع کوه دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد نیزیک گونه گیاهی وجود دارد