Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

واکنش مطبوعات محلی به سخنان نماینده بویراحمد ودنا3

واکنش مطبوعات محلی به سخنان نماینده بویراحمد ودنا3


عصردنا :سهيل راستين منش: اگر غير از اين بود بايد تعجب كرد . سبك نوشتن مهندس طاهري به عنوان كسي كه هم سابقه مطبوعاتي (به فرموده خودش ) و هم مسئوليتي دارد مصداق ضرب المثلي است كه به "ميش گفته بدو به گرگ گفته بگير" است " . او خواسته است تا ضمن احترام به صنف سابقش مسئوليت امروزي خود را هم حفظ نمايد. شايد اين روش پذيرفتني باشد اما اين پيام را به مخاطب القاء مي كند كه مقصر كيست ؟ مهندس طاهري با كدام طرف است ؟

داستان اين است كه جناب آقاي"هدايتخواه" در مراسمي به شبكه دنا و برخي خبرنگاران خدوم و بي پناه استان هميشه محروم "كهگيلويه و بويراحمد" طبق معمول حملاتي داشته اند . وي آنها را مگسان گرد شيريني خطاب كرده است و صدا و سيماي استان را به باد انتقاد بي پاسخ گذاشته است . دكتر مرداني به عنوان يكي از مطبوعاتي هاي استان كه صاحب امتيازي و مديرمسئولي هفته نامه وزين "آذرنگ " را دارد نقدي براي اين گفته ها مي نويسد و اين چنين مهندس طاهري مديرعامل محترم پخش فراورده هاي نفتي استان به او پاسخ مي گويد . وي تلاش مي كند در اين نوشته اش يكي به نعل بزند و يكي به ميخ . در بخشي از سخنان خود با پوزش تمام از هدايتخواه بابت سخنان اشتباهش او را محكوم مي كند و دربخشي ديگرتمام توان خود را براي توجيه اين سخنان به اصطلاح اشتباه به كار مي برد تا ثابت كند منظور هدايتخواه عده اي اندك كه  آب به آسياب دشمن مي ريزند است !! بالاخره نفهميديم اين سخنان اشتباه است يا درست ؟ اگر اشتباه است كه محكوم كردن با عرض پوزش چه صيغه اي است كه تا كنون ما نشنيده بوديم ؟! اگر هم درست گفته چه نيازي به محكوم كردن با پوزش ؟
مهندس طاهري عزيز در بخشي از توجيهات خود از اين سخنان اشتباه هدايتخواه گفته اند منظور ايشان (هدايتخواه ) همه جامعه مطبوعاتي استان نبوده است بلكه كساني است كه آب به آسياب دشمن مي ريزند ؟ سئوال از ايشان (طاهري) اين است كه چه كساني در مطبوعات استان هستند كه آب به آسياب دشمن مي ريزند ؟ چرا آنها را به دوستان امنيتي معرفي نمي كنيد تا"پدر پدرسوخته شان"!! را دربياورند ؟ اين چه شيوه توهم و تهمت و توطئه است كه حاضر شده ايد براي توجيه سخنان غلط فردي قشر عظيمي از فرهيختگان مطبوعاتي استان را چنين دچار توهم نماييد كه بندگان خدا وقتي بخواهند نقدي بر عملكرد شماها بنمايند بترسند كه نكند آب به آسياب دشمن بريزند ؟ اين چه دشمني است كه فقط منتظر مطالب مطبوعاتي كهگيلويه و بويراحمد است كه اكثر مطالب هم گزارش آگهي است تا نقد؟
آقاي طاهري هيچ نقدي آب بر آسياب دشمن نيست بلكه آب بر جگر سوخته مردماني است كه در زير مديريت هاي ناكارآمد مديران استاني فرياد واويلا سرمي دهند و جز فرزندانشان در مطبوعات كسي ضجه آنها را نمي شنود ؟ آيا آنها هم بايد همانند مديران با پوزش و التماس نقد كنند ؟آيا شما كه مي فرماييد مطبوعاتي بوديد چنين نقد مي كرديد ؟
بايد ثابت كنيد چه كساني و چه مطبوعه اي در استان با نقدهايش كه شما آنها را سياه نمايي ناميده ايد آب به آسياب دشمن مي ريزد ؟ از ادبيات خودتان استفاده مي كنم هر چند آنرا دوست ندارم اما با پوزش اگر اين تهمت تان را حتي اگر متوجه يك نفر و يك نشريه باشد ثابت نكنيد در پيشگاه وجدان تان و خداي وجدان تان مسئول هستيد ! دست مطبوعاتي هاي استان از دادگاه هاي ظاهري شايد به هر دليلي كوتاه باشد اما دادگاه عدل الهي شما را بازخواست مي كند كه كدام نشريه و مطبوعه كهگيلويه و بويراحمد مصداق اتهامات شما است ؟
شبكه دنا را به باد انتقاد گرفته ايد ؟ براستي چرا ؟ چرا شما مديران و نماينده عزيزتان در مجلس شوراي اسلامي از چنين نقدهاي مي هراسند و فرياد وا مصيبتا در تريبون هاي شان سر مي دهند ؟ مگر غير از انتقال يك خبر چه كرده است ؟ برادر من اگر شما خبرنگار و مسئول صدا و سيما بوديد و فرزندتان يا فرزندان اين قوم و ديار با گذشت 10 روز از سال تحصيلي همچنان بي كلاس بودند و در حياط درس مي خواندند چه مي كرده ايد ؟
حتما خبر و گزارش مفصلي پخش مي كرديد تا زودتر به دادشان برسند .مگر نه اينكه رسانه ملي بايد در خدمت حل مشكلات مردم باشد ؟ و با پخش اين گزارش هم چنين شد ! از خود پرسيده ايد كه اگر شبكه دنا چنين گزارش را پخش نمي كرد هنوز اين مشكل حل شده بود يا نه ؟
آقاي طاهري !! فرموده ايد كه همه مطبوعاتي هاي استان توليد كنندگان عسل هستند جز چند تا ؟
خود شما نيك مي دانيد كه اكثر مطبوعاتي هاي استان به ترس از دست ندادن آگهي هاي دولتي و اداري  از نقد شما مديران دست شسته اند و با انتشار گزارش آگهي عملكردهاي آماري مديران صرفا به مداحي مي پردازند چرا كه اگر به نقد مديران بپردازند آگهي ها قطع و انتشار نشريه شان هم به مخاطره مي افتد .
آيا منظور شما از اكثر مطبوعاتي توليد كننده عسل اينها هستند ؟ آيا كساني كه نقد مي نويسند جز همان چند تا هستند ؟ همان چند تايي كه آب به آسياب دشمن مي ريزند ؟ كدام آب  آقاي طاهري ؟كدام آسياب برادر من ؟ و كدام دشمن مسئول محترم ؟
آيا "شبكه دنا" جز همان چند تا است ؟ اگر رسانه ملي آب به آسياب دشمن مي ريزد وا مصيبتا ! پس اين همه نهادهاي نظارتي امنيتي چه مي كنند ؟ چرا آنها تا كنون به اين پي نبرده بودند تا درش را گل بگيرند !!
آيا محبوبيت شبكه دنا و به ويژه بخش خبر آن ميان مردم ناشي از پيگيري اخبار و نقد دلسوزانه است يا مدح و ستايش مديران ؟ هرچند هم اكنون هم مي تواند بهتر از اين باشد .
در پيشگاه خدا و مردم مسئول هستيد كه اين چند تا را با ادله ثابت نكنيد !! منتظر ادله شما هستيم .