Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

همولایتی سلام

همولایتی سلام


برنامه همولایتی سلام در ساعات اولیه صبح ضمن ایجاد لحظاتی شاد و مفرح به صورت زنده از ساعت 7 به مدت 1 ساعت از صدای استانی شبکه دنا پخش می شود. این برنامه از بخش های متنوعی تشکیل شده است که عبارتند از:

اطلاعات مورد نیاز استانی در آغاز صبح ، آب و هوا، ترافیک، اوقات شرعی روز، جاده ها و ... و همچنین اطلاعات روز حوزه کشاورزی در فصول مختلف با توجه به اقلیم کشاورزی استان در صورت نیاز نیز پرداخته می شود.

اهم اخبار و رویدادهایی که آن روز قرار است در استان انجام شود اطلاع رسانی می شود.

به تحرک و ورزش صبحگاهی و پیاده روی صبحگاهی اشاره می شود.

هرروز یک موضوع و متناسب با صبح انتخاب و پرداخت مناسب از طریق متن و گزارش انجام می شود.

بحث تغذیه صبحانه و فواید علمی آن در یک آیتم جداگانه با حضور کارشناس در برنامه دیده شده است.

به مناسبت های روز و هفته پرداخت ویژه می شود.

پخش تلفن و پیامک های مردمی.

تهیه گزارشهایی به صورت زنده از سطح شهر یاسوج که ممکن است پوشش یک واقعه، یک مناسبت، یک حادثه و ... باشد.

ارتباط با خبرنگاران شهرستانها به ویژه در ایام خاص و پوشش مناسبت ها، جشنواره ها و ...

در پایان برنامه نیز حدیث روز همراه با خدا حافظی گوینده دیده شده است.

 

 

تهیه کنندگان: مسعود رشیدی و فریبا پور علی

گویندگان: جهانبخش صابری جو و طاهره نظری نسب

گزارشگر: ایوب رستمی