Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

همزمان به دهه آخر صفر مصادف با اربعین حسینی مراسم سینه زنی وسوگواری در شهر دیشموک

همزمان به دهه آخر صفر مصادف با اربعین حسینی مراسم سینه زنی وسوگواری در شهر دیشموک


همزمان به دهه آخر صفر مصادف با اربعین حسینی مراسم سینه زنی وسوگواری در شهر دیشموک برگزار شد . محمودی اصل امام جمعه شهر دیشموک هدف از برگزاری چنین مراسماتی را تعظیم شعائر دینی دانست واز مردم شریف شهر دیشموک خواست تا در مراسم اربعین حسینی شرکت نمایند به همین مناسبت عاشقان عصمت و ولایت به سینه زنی و سوگواری پرداختند .