Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

همایش گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش در گچساران

همایش گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش در گچساران


همایش گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش در گچساران برگزار شد در این همایش مدیر آموزش و پرورش گچساران با اشاره به هفته شوراها وضرورت مشارکت گفت: مشارکت دارای دو وجه حاکمیت و مدیریت است که حاکمیت را مثال برای انسانها است. آقای پورالحسینی گفت:اصل برابری انسانها زیر بنای تفکر بکار گیری مشارکت در امر حاکمیت است. در این همایش مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت:دراین هفته فرصتی فراهم شد تا از دست اندر کاران شورای آموزش و پرورش و اعضای شوراها تقدیرو هم در این فرصت ظرفیت ها به خوبی برای مردم تبیین و تشریح و از مشارکت مردم در اداره کردن آموزش و پرورش و بهبود آموزش و پرورش استفاده شود. آقای زارع پور گفت: شورای آموزش وپرورش استان گروه ممتاز راکسب کرد. وی گفت: شورا ها ریشه در مبانی دینی ما دارد و در احکام اسلامی ما امر مشورت و شورا چنان مهم است که در قرآن در سوره شورا و روایت های بسیاری از امامان معصوم(ع)برآن تاکید شده است.