Skip to Content

همایش قانون و امربه معروف و نهی ازمنکر دریاسوج

همایش قانون و امربه معروف و نهی ازمنکر دریاسوج


همایش استانی " قانون و امر به معروف و نهی از منکر" با حضور جمعی از روحانیون و اساتید دانشگاه در یاسوج برگزار شد.

آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی در جمع شرکت کنندگان در این همایش گفت: کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند، خلیفه خدا بر روی زمین هستند.وی با بیان اینکه هر انسانی می تواند خلیفه باشد نه اینکه هر انسانی خلیفه خداست، افزود: امر به معروف و نهی از منکر رسالتی است که خداوند بر دوش انسانها به عنوان موثران در زمین گذاشته و کسی که به این رسالت عمل کند، خلیفه خداست.آیت الله ملک حسینی با بیان اینکه مقام خلافت و ولایت انسان یک مقام عام نیست بلکه مقام انسانهای برتر است، اظهار داشت: اگر انسان قدر خود را بداند، باید تلاش کند با امر به معروف و نهی از منکر از این نردبان بالا رود.وی همچنین به نقش دولتها و حکومت ها در امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: حکومت ها چون حاکمیت دارند، می توانند با قانون جامعه را هدایت و ارشاد کنند.آیت الله ملک حسینی بیان داشت: اگر قرار بود تنها با دعوت و فراخوان بتوان در جامعه فرهنگسازی کرد، به هیچ نبی ای قدرت داده نمی شد و در رسالت رسل، حکومت قرار نمی گرفت.وی افزود: این در حالی است که یکی از ویژگی های رسل تاریخ این بوده که در موقعیت حاکمیت قرار گیرند و امر به معروف و نهی از منکر کنند.آیت الله ملک حسینی با بیان اینکه همه در انجام این فریضه کوتاهی کرده ایم، گفت: آنچنان به فرع ها مشغول بوده ایم که از اصلها غافل شدیم.وی یکی از علل ترک شدن امر به معروف و نهی از منکر را عدم باور به تاثیر و باور به عدم تاثیر دانست و افزود: همه باور کرده ایم که شبیخون دشمن به حدی است که کاری نمی شود کرد و این موجب نامیدی عده ای شده اما این در حالی است که قبل از انقلاب هم باور به تاثیر امر به معروف و نهی از منکر نبود اما دیدیم که در آن شرایط توفیق حاصل شد.نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: امید و احتمال تاثیر و بلکه باور به تاثیر اولین رکن برای تلاش در احیای امر به معروف و نهی از منکر است.وی با بیان اینکه باید رویکردها را عوض کنیم، عنوان کرد: اگر جمعی تلاش کنیم و تذکر دهیم، احتمال تاثیر وجود دارد.وی بر سامان مند کردن آمران به معروف و ناهیان از منکر تاکید کرد و بیان داشت: نباید شرایط به گونه ای باشد که کسی جرأت نکند تذکر دهد. البته نباید به بهانه تذکر، کسی شخصیت دیگران را تخریب و توهین کند.آیت الله ملک حسینی با اشاره به آسیب های شیوع بی حجابی و ماهواره در جامعه اظهار داشت: با این حال امر به معروف و نهی از منکر تنها در مسئله بی حجابی و ماهواره نیست و این در مقابل معاصی دیگر همچون رشوه گرفتن یک قاضی، یک حکم غیرقانونی، تهمتها، دروغها، غیبتها، ظلم ها و ... شاید اندک نباشد. گر چه بی حجابی عمومی پیامدهای شومی همچون شکسته شدن حرمتها، فروپاشی خانواده ها، شکل گیری بی بندو باری عمومی در جامعه و... دارد.آیت الله ملک حسینی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای مجری امر به معروف و نهی از منکر بیان داشت: برخی به جای اجرای این فریضه، فیلسوف، جامعه شناس و روانشناس می شوند.وی افزود: تنبلی ها و مسئولیت ناپذیریها در اجرای امر به معروف و نهی از منکر ما را تحلیلگر کرده و و با این تحلیل از انجام بسیاری از وظایف خود سر باز می زنیم.نماینده ولی فقیه در کهگلویه و بویراحمد تصریح کرد: کسی که می خواهد خود را در جایگاه آمر به معروف و ناهی از منکر قرار دهد باید روح شجاعت را در خود احیاء کند و انسانی خائف و ترسو نباشد.وی تاکیدکرد: دفاع از آرمانهای الهی خداوند، موجب عزت انسان خواهد شد.
وی بیان کرد: در جامعه ای که قانونی اجرا نشد بلکه مورد بی حرمتی قرار گرفت، هنجارشکنان نسبت به همه قوانین جری می شوند و احساس می کنند می توانند همه قوانین را بشکنند.منبع: خبرمرکز