Skip to Content

همایش سر رابطین آموزش خانواده در یاسوج برگزار شد

همایش سر رابطین آموزش خانواده در یاسوج برگزار شد


به همت کمیته امداد استان کهگیلویه و بویراحمد ، همایش سر رابطین آموزش و پرورش خانواده های تحت حمایت کمیته امداد در یاسوج، مرکز این استان برگزار شد. ارسلان جلال فرد در همایش سر رابطین خانواده کمیته امداد استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: نشست ها و گفتمان های فرهنگی از نیاز های امروز جامعه ما بوده که باید این مهم را در برنامه ریزی های خود در کمیته امداد بیش از گذشته لحاظ کنیم. (روزنامه امید مردم/ 9 اسفند 1390)