Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

همایش حلقه های محفل انس باقرآن دانش آموزی درمارگون

همایش حلقه های محفل انس باقرآن دانش آموزی درمارگون


همایش حلقه های محفل انس باقرآن دانش آموزی در مارگون برگزار شد. دراین آئین که در دبیرستان شبانه روزی رضوان مارگون برگزار شد مدیرکل آموزش وپرورش استان گفت:خداوند در قرآن کریم به این کتاب آسمانی بعنوان کتابی مبارک یاد کرده که برای تدبر و فهم عمق آن باید بطون آن شکافته شود.

آقای زارع پور گفت:دانش آموزان باید دقت کنند مهمتر ازخواندن قرآن عمل به قرآن است که باید در زندگی محور قرار گیرد. مدیرکل آموزش وپرورش استان گفت:قرائت وحفظ قرآن- مهارت انس باقرآن وترویج فرهنگ قرآنی وروح قرآنی درجامعه ایجادمی کند. آقای زارع پور گفت:57هزار دانش آموز وفرهنگی درسامانه طرح نور حفظ قرآن کریم شرکت کرده اند و محافل قرآنی در51مدرسه شبانه روزی بطور مستمر برگزار می شود.

امام جمعه مارگون دراین آئین گفت: تدبر درمفاهیم قرآنی،حفظ آیات وانس بااین کتاب آسمانی انسانها رادرمسیر سعادت وکمال قرار می دهد. حجت الاسلام مصباح نژاد گفت: قرآن کریم حقیقتی فراتر از الفاظ است که باید بیشتر باآن مأنوس شویم و دراین زمینه آموزش و پرورش خدمات ارزنده ای انجام داده است. آقای مدبرپور رئیس آموزش وپرورش مارگون هم گفت:100حلقه انس باقرآن درقالب گروههای 10تا15نفره دانش آموزی دراین بخش مارگون فعال است. دراین آئین از برترین های قرآنی دانش آموز وفرهنگی تجلیل شد.