Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

هر کیلومتر از خاک دنا گونه گیاهی و جانوری منحصر به فرد دارد

معاون محیط طبیعی محط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: در هر کیلومتر مربع از مساحت منطقه دنا یک گونه گیاهی و جانوری منحصر به فرد وجود دارد که باید حفاظت از این گونه های ارزشمند را بسیار جدی بگیریم.

محمد رضا خدارحمی اظهار کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد اگرچه کوچک است و تنها یک درصد مساحت کشور را دارد ولی همین سرزمین کوچک به لحاظ منابع گیاهی و جانوری وضعیتی منحصر به فرد دارد. ( روزنامه امید مردم 11/ تیر 1391 )