Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

هدف اصلی طرح پزشک خانواده شهری بیمه شدن همه افراد فاقد بیمه است

معاون بهداشت دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: یکی از اهداف اصلی برنامه پزشک خانواده شهری، دسترسی آسان و ارزان به خدمات پایه بهداشتی و درمانی و بیمه شدن همه افراد فاقد بیمه است.

سید رشید غفاری ظهر یکشنبه در اولین جلسه مشورتی و توجیهی طرح پزشک خانواده شهری افزود: اصلاح سطح پوشش بیمه ها از جمله نکات مثبت اجرای این طرح است که در نهایت سبب کاهش سهم پرداختی مردم به بیمه ها و همچنین ارتقای کیفیت سلامت در جامعه می شود. (روزنامه امید مردم)