Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

نگاهی جامعه شناختی روانشناسی بر اثر بخشی شادیانه های رادیویی بر افزایش مهارتها و توانبخشی در کودکان

نگاهی جامعه شناختی روانشناسی بر اثر بخشی شادیانه های رادیویی بر افزایش مهارتها و توانبخشی در کودکان


نگاهی جامعه ­شناختی ـ روانشناسی بر اثر بخشی شادیانه­ های رادیویی بر افزایش مهارتها و توانبخشی در کودکان استثنایی

حمید گنجایش[1]،

مقاله برتر سومین جشنواره شادیانه­ های رادیویی رادیو فرهنگ سال 1391

چکیده

زمینه: مطالعات نشان می­ دهد کودکان استثنایی و معلول بیشتر از کودکان عادی و سالم نیازمند داشتن روحیه شاد و فضای پرنشاط برای ادامه زندگی هستند. در این راستا کودکان استثنایی با ناهنجاریهای روحی و جسمی متعددی درگیرهستند که نیازمند توجه بیشتر رسانه ­ها برای تولید و پخش برنامه ­های مختص به آنها با محوریت( سرگرمی ـ آموزشی) است. در این زمینه طنزهای کودکانه در قالب شادیانه­ های رادیویی می­ تواند نقش بی­ بدیلی در کاهش مشکلات و چالش های پیشروی این کودکان  داشته باشد و به شیوه­ای مناسب سهم عمده ­ای در افزایش مهارتها و توانبخشی زندگی فردی و اجتماعی آنان داشته باشد.

روش بررسی: در این مطالعه که از نوع مورد شاهدی و در 4 مرکز توانبخشی شهر شیراز انجام گرفته است، 40 کودک و دانش­ آموز معلول و استثنایی مقطع دبستان که از لحاظ «سنی ـ جنسی» و معلولیتهای «جسمی ـ روحی» با هم­دیگر همسان بودند انتخاب شد. روش اجرای این پژوهش به این صورت بوده است که؛ پخش سرودها، داستانها، آوازها و طنزهای مختلف کودکانه به مدت دو سال  بطور آزمایش برای آنها در این مراکز و یا در منزل این کودکان که قبلاً تهیه شده بود اجرا می­ شد و نتایج آن به صورت کیفی و کمی تجزیه و تحلیل شد.

یافته ­ها: نتایج پژوهش نشان داد که کودکان استثنایی و معلول به شادیانه ­های کودکانه عکس ­العمل بسیار خوبی نشان می­ دهند، بگونه­ا ی که کودکانی که به طور آزمایشی به طنزها، آوازها، موسیقی و داستانک­های پخش شده گوش می­ دادند از نظر متغیرهایی همچون؛ کاهش افسردگی و اضطراب، تحول سیال کلامی و گفتاری، برون­گرایی و افزایش ارتباط اجتماعی به بهبود معناداری در حد 001 /0 p<  دست یافتند. بنابراین نتایج این پژوهش پیشنهاد می­ کند مسئولان و سازمانهای مختلف کشورمان که به نگهداری و آموزش کودکان استثنایی و معلول مشغول­اند تلاش نمایند تا با بکارگیری بیشتر طنزها و شادیانه ­های کودکانه صوتی بویژه شادیانه ­های رادیویی که در کشورمان تولید و پخش می­ شوند از این توانمندی ها جهت بهبود سلامتی روحی و جسمی آنان بهره گیرند.

واژگان کلیدی: شادیانه­های رادیویی، کودکان استثنایی، توانبخشی، رادیو.

 


1-  مسئول مکاتبات؛ محقق و پژوهشگر رسانه.       [09381675585 E-mail : hamid gonjayeash@yahoo.com- ]

2- پژوهشی از طرف مرکز شبکه استانی دنا؛ (صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد)