Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

نمایندگی سازمان فروش اموال تملیکی در کهگیلویه وبویراحمد ایجاد می شود

نمایندگی سازمان فروش اموال تملیکی در کهگیلویه وبویراحمد ایجاد می شود


استاندار کهگیلویه و بویراحمد از ایجاد و راه اندازی دفتر نمایندگی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در این استان در آینده ای نزدیک خبر داد.استاندار کهگیلویه و بویراحمد از ایجاد و راه اندازی دفتر نمایندگی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در این استان در آینده ای نزدیک خبر داد. سید موسی خادمی افزود: با توجه به هماهنگی های لازم با رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور مجوز تشکیل شعبه استانی کهگیلویه و بویراحمد صادر شده و با تامین مکان مناسب فعالیت آن به زودی آغاز می شود. وی با اشاره به اینکه این سازمان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است، بیان کرد: ایجاد شعبه ای از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیاز ضروری برای کهگیلویه و بویراحمد است. خادمی با بیان اینکه هم اکنون امور مربوط به فروش اموال دولتی در برخی دستگاه های اجرایی و یا قضایی کهگیلویه و بویراحمد انجام می شود، اظهار کرد: با تشکیل و راه اندازی نمایندگی این سازمان تمام این امور شامل جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف و یا مدیریت دولت درمی آید در این شعبه رسیدگی و ساماندهی خواهند شد. منبع :خبرمرکز