سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

نماز شب های رمضان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نماز شب های رمضان

مرحوم «علاّمه مجلسى» در فصل آخر از اعمال ماه رمضان در كتاب «زادالمعاد»، نماز شب هاى ماه رمضان را چنين بيان مى كند: (و با توجّه به اين كه بهترين اعمال، در ماه مبارك، نماز و قرآن است و اين نمازها در بردارنده بسيارى از سوره هاى قرآن است، هركس هر چند شب را بخواند غنيمت است).


شب اوّل:4  ركعت; هر ركعت بعد از سوره حمد 15 مرتبه سوره توحيد.


شب دوم: 4 ركعت; در هر ركعت بعد از سوره حمد 20 مرتبه سوره إنَّا أنزلناه.


شب سوم: 10 ركعت; در هر ركعت بعد از سوره حمد 50 مرتبه سوره توحيد.


شب چهارم: 8 ركعت; در هر ركعت بعد از سوره حمد 20 مرتبه سوره إنّا أنزلناه.


شب پنجم: 2 ركعت; در هر ركعت، سوره حمد و 50 مرتبه سوره توحيد; بعد از سلامِ نماز، 100 مرتبه بگويد: اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد.


شب ششم:4 ركعت و در هر ركعت سوره حمد و سوره ملك.


شب هفتم: 4 ركعت; در هر ركعت سوره حمد و 13 مرتبه سوره إنّا أنزلناه.


شب هشتم: 2 ركعت; در هر ركعت سوره حمد و 10مرتبه سوره توحيد و پس از سلام نماز، 1000 مرتبه بگويد: سبحان اللّه.


شب نهم: 6 ركعت ميان نماز مغرب و عشا; در هر ركعت سوره حمد و 7 مرتبه آية الكرسى و پس از اتمام نماز، 50 مرتبه بگويد: اَللّهمّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد.


شب دهم:20 ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و 30 مرتبه سوره توحيد.


شب يازدهم: 2ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و 20 مرتبه سوره كوثر.


شب دوازدهم: 8 ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و30 مرتبه سوره إنّا أنزلناه.


شب سيزدهم: 4 ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و 25 مرتبه سوره توحيد.


شب چهاردهم: 6 ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و 30 مرتبه سوره إذا زُلزِلَت.


شب پانزدهم: 4 ركعت; در دو ركعت اوّل بعد از سوره حمد، 100 مرتبه سوره توحيد، و در دو ركعت ديگر، بعد از سوره حمد، 50مرتبه سوره توحيد.


شب شانزدهم: 12 ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و 12 مرتبه سوره تكاثر.


شب هفدهم: 2ركعت; در ركعت اوّل، سوره حمد و هر سوره اى كه خواست بخواند و در ركعت دوم، سوره حمد و 100 مرتبه سوره توحيد و بعد از سلام نيز 100مرتبه بگويد: لا إلهَ اِلاَّ اللّهُ.


شب هيجدهم: 4 ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و 25 مرتبه سوره كوثر.


شب نوزدهم:50 ركعت; با سوره حمد، و 50 مرتبه سوره إذا زلزلت.
مرحوم «علاّمه مجلسى» مى گويد: ظاهراً مراد آن است كه در هر ركعت يك مرتبه اين سوره را بخواند; زيرا در يك شب خواندن دوهزار و پانصد مرتبه سوره «اذا زلزلت» دشوار خواهد بود.


شبهاى بيستم تا بيست و چهارم: در هر يك از اين شب ها، 8 ركعت نماز بخواند كه پس از حمد، هر سوره اى خواست مى خواند.


شب بيست و پنجم: 8 ركعت نماز; در هر ركعت سوره حمد، و 10 مرتبه سوره توحيد را بخواند.


شب بيست و ششم: 8 ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و 100 مرتبه سوره توحيد را بخواند.


شب بيست و هفتم: 4 ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و سوره ملك را بخواند و اگر نتوانست، 25مرتبه سوره توحيد را بخواند.


شب بيست و هشتم: 6 ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و 100 مرتبه آية الكرسى، 100 مرتبه سوره توحيد و 100 مرتبه سوره كوثر را بخواند و پس از پايان نماز، 100 مرتبه صلوات بفرستد.
مرحوم حاج شيخ عباس قمى مى نويسد: مطابق آنچه كه من يافتم بجاى صد مرتبه، ده مرتبه آمده است(1) (كه همين مناسب تر به نظر مى رسد).


شب بيست و نهم: 2 ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و 20 مرتبه سوره توحيد را بخواند.


شب سى ام: 12 ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و 20 مرتبه سوره توحيد را بخواند و پس از پايان نماز،100 مرتبه صلوات بفرستد.