Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

نماز جمعه شهرستانها

نماز جمعه شهرستانها


نماز جمعه شهرستان ها عنوان برنامه ای است در ساختار ترکیبی ساده به مدت 30 دقیقه که در روزهای یکشنبه هر هفته از شبکه استانی سیمای دنا بر روی آنتن می رود.

در این برنامه گزیده خطبه های نماز جمعه شهرهای استان تهیه و پخش می شود.

در این برنامه از گرافیک تلویزیونی در آرم و بخشهای میانی بهره گیری شده است که در گروه معارف اسلامی و مناسبت های شبکه استانی سیمای دنا تهیه می شود.

شیوه تهیه برنامه به این صورت است که خبرنگاران و تصویر برداران شهرستان هایی که در آنها نماز جمعه برگزار می گردد کل خطبه ها را ضبط و به صدا و سیمای مرکز ارسال می نماید.

تهیه کننده برنامه با توجه به موضوع سیاسی هفته و محتوای خطبه های ائمه جمعه اقدام به گزینش مطالب مهم و بخش های قابل توجه خطیبان جمعه می نماید و در مجموعه ای 30 دقیقه ای با ریتم مناسب و گرافیک شایسته آن را ارائه می دهد.

تهیه کننده: عبدالناصر خلیلی