Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

نقش رسانه ها و نخبگان در تحقق شعار محوری امسال تعیین کننده است

نقش رسانه ها و نخبگان در تحقق شعار محوری امسال تعیین کننده است


خطیب جمعه یاسوج گفت: نقش رسانه های جمعی، نخبگان، دستگاه های فرهنگی و متولیان امور اقتصادی و فرهنگی در تبیین و تحقق عملی شعار امسال مبنی بر اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی تعیین کننده است.

حجت الاسلام والمسلیمن سید علی اصغر حسینی در خطبه های نماز جمعه این هفته یاسوج افزود: مقام معظم رهبری امسال نیز همچون سال های گذشته با تیزبینی و نگاه هوشمندانه این شعار محوری را بر اساس ضرورت و نیاز جامعه برای سال 93 نام گذاری کردند. وی به تشریح و تبیین چگونگی نام گذاری شعار امسال از سوی رهبر معظم انقلاب درنخستین روز سال 93 در حرم رضوی (ع) اشاره کرد و افزود: تحقق عملی این شعار نیازمند عزم راسخ مسوولان و مردم است. حسینی با بیان اینکه مسوولان و متولیان امور باید در این راستا با برنامه ریزی صحیح، اصولی و نیازسنجی درست برای تحقق آن وارد میدان شوند، اظهار کرد: این نام گذاری ها نباید تنها در شعار باقی بمانند بلکه باید به عنوان یک راهبرد و اولویت کاری در دستور همه برنامه ریزان در کشور قرار گیرد. وی اتکای به اقتصاد داخلی و ظرفیت های درونی نظام را مهمترین نیاز در تحقق خواست مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد دانست و یادآور شد: اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگو و آرمان جدید در اقتصاد ایران یکی از باارج ترین و بارزترین شاخص برای شکوفایی اقصادی درکشور است. حسینی هجوم بی رحمانه فرهنگ های صادراتی از غرب را هشدار جدی و بلکه واقعیتی ملموس در حوزه فرهنگ دانست و افزود: باید بتوان با تکیه بر ایمان و فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی خود از نفوذ این گونه فرهنگ های مخرب و خطرناک جلوگیری کرد. امام جمعه یاسوج افزود: مشارکت، تعامل و همگرایی ملی به عنوان یک شاخص اساسی برای تحقق خواست مقام معظم رهبری در تعیین و نام گذاری شعار امسال تعیین کننده است.