حمایت از کالای ایرانی | سه‌شنبه، ۶ فروردین ۱۳۹۸

نصب و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی در منطقه طسوج - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نصب و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی در منطقه طسوج

نصب و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی در منطقه طسوج شهرستان چرام