Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

نشست شورای برنامه ریزی استان

نشست شورای برنامه ریزی استان


استاندار کهگیلویه وبویراحمد بر نظارت جدی و مستمر در اجرای طرح های عمرانی در استان تأکید کرد. دکتر صابری در نشست شورای برنامه ریزی استان همچنین تلاش برای تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی در استان را خواستار شد و افزود: در عین حال باید بر روند اجرای طرح همواره نظارت ویژه داشت تا با کیفیت مطلوب تحویل مردم شود. وی افزود: دولت هر ساله هزینه های زیادی برای اجرای طرح های عمرانی در استان می پردازد اما از طرف دیگر بعلت ضعف نظارتی، ضعف هایی در برخی از این طرح ها مشاهده می شود که همین نقایص شیرینی اجرای این خدمات را به کام مردم تلخ می کند. وی از مدیران دستگاه ها خواست با ناظرت جدی تر بر فعالیت ناظران رح ها جلوی این معایب را بگیرند.