Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

نشست استاندار با فرمانداران و منتخبین شوراهای اسلامی شهرهای استان

نشست استاندار با فرمانداران و منتخبین شوراهای اسلامی شهرهای استان


شوراهای اسلامی شهر و روستا، خدمت بی ادعا، صداقت، عدالت و همفکری و همدلی با مجموعه شهرداری را در دستور کار خود قرار دهند. استاندار در نشست با فرمانداران و منتخبین شوراهای اسلامی شهرهای استان انتخابات 24 خردادماه را انتخاباتی سالم و پرشور خواند و گفت: اکنون نوبت منتخبین مردم استان است تا با خدمت بی ادعا، صداقت، عدالت و همفکری و همدلی با مجموعه شهرداری پاسخ اعتماد مردم در 24 خرداد ماه را با عمل در حوزه اختیارات و وظایف قانونی خود بدهند. صابری همفکری، مشورت،  کنترل، سرکشی و نظارت را عمده وظایف شوراها دانست و گفت: مهمترین وظیفه کنونی شوارها دقت در انتخاب شهردار است. وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از باندبازی و طایفه گرایی در شوراها گفت: تمامی استخدام ها در شهردای باید از طریق سازمان شهرداری های کشور باشد. استاندار توجه به اماکن مذهبی همچون مساجد، مصلی ها و حوزه های علمیه را یک ضرورت دانست و گفت: شوراهای اسلامی باید تلاش کنند با استفاده از مشاوران کارآمد و خبره در راستای توسعه متوازن شهر، نیازمندی های مردم در حد وظایف و اختیارات خود عمل کنند. نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر ضرورت پرهیز از قوم گرایی و باندبازی در تصمیم گیری و سیاست گذاری در شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: شوراها باید بدانند در پایان دوره 4 ساله خود مردم ارزیاب عملکرد آنان خواهد بود. زارعی با بیان اینکه شورا رسالت سنگین سرمایه اجتماعی اعتماد مردم را بر دوش حمل می کنند افزود: شوراها باید تلاش کنند با هم افزایی و وحدت نظر موجبات پیشرفت شهر و روستاهای استان را فراهم و پاسخگوی اعتماد مردم باشد. نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی هم آینده اجرایی شهر و روستاهای استان را در دستان پرتوان شوراها دانست و از آنان خواست وظایف اجرایی خود را با مدد گرفتن از نیروهای متخصص و متعهد به نحو شایسته انجام دهند. تاجگردون از شوراها خواست تا حد توان پاسخگوی نیازمندی های مردم تا جایی که از محدوده قانونی وظایف خود خارج نشوند باشند.