Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

نشست استاندار با اصحاب رسانه

*استاندار در نشست با اصحاب رسانه: با استفاده از توانمندی های استان مسیر توسعه را طی می کنیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ، لزوم شناسایی توانمندی های استان جهت بهره برداری درست را یادآور شد و گفت: با استفاده از توانمندی ها و پتانسیل های استان مسیر توسعه را طی می کنیم. (روزنامه امید مردم/ شنبه 8 بهمن 1390)