Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

نتیجه یک انتخابات قانونی و سالم اقتدار نظام مردم سالاری دینی است.

نتیجه یک انتخابات قانونی و سالم اقتدار نظام مردم سالاری دینی است.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات کهگیلویه و بویراحمد گفت: برگزاری یک انتخابات قانونی و سالم باعث می شود تا نقشه شوم بدخواهان و دشمنان عملی نشود و نتیجه آن اقتدار نظام مردم سالاری دینی است. غریب دین پرور در نشست هیئت های بازرسی شهرستان بویراحمد  افزود: مجموعه بازرسان، سربازرسان و بازرسان ویژه انتخابات نباید هیچ اعمال نظری در مورد هیچکدام از نامزد های انتخاباتی در هیچ حوزه ای داشته باشند و باید خود را امانتدار تک تک آراء مردم بدانند. (روزنامه امید مردم / 4 اسفند 1390 )