Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

نبود دلیلی برای رکود طرح های عمرانی

نبود دلیلی برای رکود طرح های عمرانی


استاندار کهگیلویه وبویراحمد در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه کهگیلویه وبویراحمد گفت: هیچ دلیلی برای راکد شدن طرح های عمرانی از سوی دستگاه های مختلف اجرایی وجود ندارد.

سید موسی خادمی افزود: برخی طرح های عمرانی به ویژه در نقاط محروم استان با وجود تامین اعتبارات لازم ولی همچنان راکد و یا نیمه فعال هستند. وی بیان کرد: با وجود کاهش 37درصدی سرجمع اعتبارات استانی در بودجه سال 93 ولی با محاسبه عملکرد ها و تخصیص ها مشکل خاصی به لحاظ تامین بودجه به ویژه در پروژه های اولویت دار وجود ندارد. خادمی تصریح کرد: راه ، آب و عمران شهری سه شاخص و اولویت مهم در تخصیص اعتبارات استانی بوده است. وی با تاکید بر اینکه یکی از معیارهای اساسی در ارزیابی مدیران دستگاه های اجرایی استان میزان جذب اعتبارات ملی در سازمان ها و وزارتخانه های مربوطه آنها است، افزود: کل اعتبارات متمرکز ملی در حوزه ها و سرفصل های مختلف به دستگاه های اجرایی استان ابلاغ شده است. وی ابراز داشت: مدیران به جای چانه زنی و اعتراض نسبت به توزیع برخی شاخص ها و اعتبارات محدود استانی اعم از هزینه ای یا تملک و دارایی و سرمایه ای باید به دبنال جذب این اعتبارات متمرکز باشند. خادمی افزود: این در حالی است که سهم قابل توجهی از بودجه کل کشور در سال 93 به این مهم اختصاص یافته که راهکارهای لازم برای جذب هرچه بیشتر این اعتبارات نیز وجود دارد. وی بر رعایت عدالت در توزیع اعتبارات استانی و ارایه خدمات مطلوب از سوی دستگاه های اجرایی استان در همه شهرها و بخش های مختلف استان تاکید کرد و افزود: هرگونه برخورد منطقه ای و یا شهرستانی از سوی مدیران به هیچ وجه پذیرفته نیست.منبع : خبر مرکز