Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

میعادگاه وحدت

میعادگاه وحدت


آیین عبادی ، سیاسی نماز جمعه به عنوان یک فریضه و رسانه دارای کارکردهای متعددی است به گونه ای که خطبه های نماز جمعه به عنوان یک تریبون دینی و عمومی در کنار سایر رسانه ها با استقبال مردمی می تواند به شاخص و معیاری  در گرایش مردم به مسائل مذهبی ، سیاسی و فرهنگی باشد.

برنامه میعادگاه وحدت با هدف آشنا ساختن مردم خصوصأ کسانی که به هر دلیلی امکان حضور در نماز جمعه را ندارند با مسائل عبادی و سیاسی و همچنین نیاز جامعه به چنین مطالبی از طریق رسانه ملی پخش می شود.

این برنامه زمینه انعکاس خطبه های نماز جمعه مرکز استان در سطح استان خصوصأ سایر شهرستانها و دیگر نقاط استان که دسترسی به مرکز استان برای شرکت در خطبه های نماز جمعه برای آنها مقدور نیست را فراهم می کند.

این برنامه با تیتراژ مخصوص نماز جمعه شروع می شود. در ادامه ترجمه آیه ای از سوره مبارک جمعه بصورت کپشن آورده می شود.

در بین دو خطبه گزارش مردمی قرار داده شده است و بعد از گزارش ادامه خطبه دوم پخش می شود.

تهیه کننده : سید رحمت ا... رمضانی