Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

موفقیت شاعران کهگیلویه در جشنواره منطقه ای «گپ دل»

5 نفر از شاعران عضو انجمن شعر و ادب شهرستان های کهگیلویه و چرام موفق به کسب رتبه های برتر جشنواره منطقه ای گپ دل در استان خوزستان شدند.

مجید تقی زاده، رسول صلاحی، موسی عباسی، خلف بوذری و فرحناز مسلمی شاعران عضو انجمن شعر و ادب شهرستان های کهگیلویه و چرام موفق به کسب رتبه های برتر جشنواره منطقه ای گپ دل شهرستان بهبهان استان خوزستان شدند. ( روزنامه ایران/20 اسفند 1390 )