Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

موسیقی پاک راز دوست داشتن یک رادیو

موسیقی پاک راز دوست داشتن یک رادیو


آیا جوانان از گونه ­های موسیقایی رادیو جوان رضایت دارند؟

( پژوهشی در بین جوانان 7 استان کشور)[1]

پژوهش برتر دومین جشنواره بین­المللی رادیو جوانه1391

چکیده

زمینه: اهمیت موسیقی در زندگی جوانان امروزی به قدری است که بسیاری از صاحب­ نظران معتقدند، جوانان عمده ­ترین قشر مصرف کننده کالایی فرهنگی به نام موسیقی ­اند. همچنین تأثیرات موسیقی در زندگی جوانان چنان زیاد است که بسیاری از جامعه ­شناسان و رفتارشناسان آن را مؤلف ه­ای سرنوشت­ ساز در حیات و زوال زندگی جوانانِ کشورها و حتی علت العلل پویایی و دگرگونی زندگی اجتماعی آنان ذکر کرده ­اند. در این راستا به نظر می­ رسد« تولید و پخش موسیقی جوان­پسند ایرانی» برای جوانان به تناسب فرهنگ و اعتقادات اسلامی کشورمان باید مهمترین خط­ مشی راهبردی برای رسانه ­های شنیداری ارزشمندی همچون رادیو جوان باشد.

هدف و روش: هدف از انجام این پژوهش مطالعه­ ای است علمی ـ میدانی بر سنجش درصد رضایت و سازگاری گونه­ های موسیقی پخش شده از رادیو جوان در ابعاد(فرهنگی، رفتاری، اجتماعی، احساسی ـ انگیزشی و...) از نگاه شنوندگان و جوانان این شبکه رادیویی پُر مخاطب. متناسب با هدف پژوهش به ارائه 410 فقره پرسشنامه در 7 استان انتخابی زاگرس­ نشین( کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، فارس، لرستان) جهت نظرسنجی و پیمایش اطلاعات از شنوندگان رادیو جوان اقدام شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات پرسشنامه­ ها از نرم­ فزارهای SPSS،  Excel، آزمونهای آماری  T- test و ضریب همبستگی پیرسون  استفاده شده است.

یافته­ها: یافته ­های پژوهش در مجموع گویای این نکته بود که؛ جوانان و شنونده ­گان رادیو جوان از گونه­ های موسیقایی این شبکه از رضایت تقریبا 87ً درصدی به همراه سازگاری بسیار بالای موسیقی­ها با ابعاد برشمرده دارد. پژوهش پیشرو همچنین نشان می­ دهد که یکی از عوامل افزایش مخاطبان جدید رادیو جوان و ماندگاری مخاطبان فعلی؛ تولید و پخش گونه­ های موسیقی­ جوان­ پسند و برنامه­ های موسیقی محور است. لذا انتظار می­ رود پخش گونه ­های موسیقی و یا تولید  برنامه­ های موسیقی­ محور برای جوانان همچنان یکی از پایه­ های اصلی برنامه­ سازی در رادیو جوان باشد.

واژگان کلیدی: جوانان، رادیو جوان، موسیقی، موسیقی پاک.