رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

مهمونی، ویژه برنامه افطار در ماه مبارک رمضان - نمایش محتوای خبر

 

 

مهمونی، ویژه برنامه افطار در ماه مبارک رمضان

مهمونی، ویژه برنامه افطار در ماه مبارک رمضان

مهمونی، ویژه برنامه افطار در ماه مبارک رمضان، با حضور مدیرعامل موسسه مرهم و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج