Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

مهمترین مشکل بازنشستگان نبود کانون صنفی بازنشستگان

مهمترین مشکل بازنشستگان نبود کانون صنفی بازنشستگان


استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: بسیاری از مشکلات بازنشستگان در این استان به دلیل نبود کانون صنفی بازنشستگان و محلی برای تصمیم‌گیری این قشر است.

سیدموسی خادمی در نشست صمیمی با بازنشستگان وزارت کشور این استان با بیان اینکه تاکنون هر قانونی در خصوص حقوق و مزایا در کشور اجرا شده ناقص بوده است، اظهار کرد: در ابتدا نظام اولیه استخدامی در کشور و سپس قوانینی مانند نظام هماهنگ پرداخت حقوق و سپس قانون خدمات کشوری هر کدام به صورت ناقص در کشور اجرا شدند و در میانه راه هر دستگاهی برای خودش قسمتی از لایحه و قانون را سوراخ کرد و امتیازاتی برای دستگاه خود گرفت، غافل از این که دنبال اجرای عدالت در پرداخت‌ها باشیم.مسئول ارشد استانی در کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در ایران بازنشستگی به معنای شروع مشکلات جدید است، در حالی که گردشگری و توریسم پس از بازنشسته شدن افراد به این قشر تعلق دارد و نباید پس از 30 سال کار و رنج و مشقت دوباره دغدغه کار داشته باشند.خادمی که در جمع تعداد بیش از 180 بازنشسته وزارت کشوری در این استان سخن می‌گفت، بسیاری از مشکلات حقوقی بازنشستگان را کشوری دانست که نمی‌توان در درون استان آن‌ها را حل کرد و گفت: اما بخش عمده دیگری از مشکلات به خود ما برمی‌گردد که به دنبال ایجاد صنوف تأثیرگذار نیستیم.استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: چرا باید در استان و برای نمونه در میان خود بازنشستگان استانداری که رأس هرم مدیریت اجرایی و الگویی برای سازمان‌ها و ادارات بوده، کانون و یا انجمن صنفی وجود نداشته باشد تا این مشکلات همواره پابرجا بماند.وی افزود: باید به دنبال ایجاد چنین تشکلاتی باشید تا بتوانید به جای انتقادات بی‌فایده، مشکلات خود را در چارچوب قانون و ایجاد ارتباط اداری با بدنه دستگاه‌ها برطرف کنید.منبع: خبرمرکز