حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۷

مهر گیاه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مهر گیاه

خواص مهرگیاه/ Atropa belladonna : Belladonna) یبروج (مهرگیاه)/ مهرگیاه یا مَردُم‌گیاه یا سگ‌شکن نام یک گیاه‌است./ این گیاه دارای ریشهٔ ضخیم و گوشتی غالباً دو شاخه می‌باشد و شکل ظاهری ریشه شباهت به انسان دارد. و به همین خاطر افسانه‌های زیادی دربارهٔ آن ساخته شده‌است. این گیاه در مناطق مدیترانه‌ای به خصوص در جزیره سیسیل و کالابر به فراوانی می‌روید.مزاج/در سوم سرد و تا سوم خشك است و برخی پنداشته اند كه كمی گرمی دارد . بیخش بسیار خشكاننده است و پوست بیخش از بیخ ناتوان تر است . برگش تر یا خشكیده استعمال شود مفید است . این مجموعه برگ ها خودبخود دارای رطوبت هستند.خاصیت/مخَدِّر است . هم افشره اش مخَدِّر است و هم قطره تراوشی ولی افشره در این زمینه از قطره قوی تر است . اگر بخواهند اندام كسی را قطع كنند مقدار سه ابولوس از افشره آن را در شربتی به بیمار بخورانند به خواب می رود. گویند اگر عاج ر ا مدت سه ساعت ب ا بیخ یبروح در آب بجوشانن د عاج نرم می شود و به آسانی می توان آن را در صنعت بكار برد.آرایش/لكه سیاه پوست را مدت یك هفته یا برگ آن و بویژه با برگ سبز و شاداب آن ماساژ دهند بدون زخم كردن خوب می شود. شیره مهرگیاه لكه های سیاه و سفید پوست را بدون سوزش و گزش برمی دارد.ورم و جوش/درمان دمل های سخت و دمل های درونی و خنازیر است و اگر بیخ را بكوبند و نرم بسایند و با سركه بیامیزند و بر جوش و جمرَه( اخگر) مالند بهبودی حاصل شود.مفاصل/بیخش كه با قاوت باشد و ضماد شود درد مفاصل را از بین می برد و شاید در درمان واریس هم نافع باشد.سر/چرت آور و خواب آور است . اگر در شراب ریزند بسیار مستی می دهد . اگر در مقعد شیاف كنند میخوابند. بو كردنش خواب می آورد . كه این خاصیت از آن نوع سفید برگ بی ساقه است كه آن را نرینه گویند . زیاد استعمال كردن و بو كردن مهرگیاه ممكن است به سكته كردن بیانجامد و بویژه آنچه برگش سفید است این خاصیت را بیشتر دارد و ممكن است از یبروح شربتی سازند كه مرض بی خوابی را از بین ببرد عمل شربت به قرار زیر است :سه من از پوست بیخ مهرگیاه با یك مطریطوس شراب شیرین مخلوط كنند و سه قوانوس از آن بنوشند . اگر پوست بیخ مهرگیاه را در ش راب بجوشانند تا نیرویی كه دارد به شراب منتقل شود كمی از آن خواب آور است و اگر بخواهند كه به خواب گران تر فرو روند بیشتر بخورند . بعضی از پزشكان برای این كه خواب زده مهرگیاه را هشیار سازند بیمار را در آب بسیار سرد می نشانند به هوش می آید . كه به عقیده من در ا ین حالت حرارت در جسم مریض جمع می شود . مهرگیاه حس انسان را كند می كند