Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

مهار روان آبها رونق تولید و اشتغال در روستاها را به دنبال دارد

مهار روان آبها رونق تولید و اشتغال در روستاها را به دنبال دارد


استاندار کهگیلویه وبویراحمد با اشاره به لزوم برنامه ریزی برای استفاده بهینه از منابع آب و خاک برای رونق تولید و اشتغال در روستاها گفت: مهار روان آب ها برای توسعه کشاورزی نیازمند حمایت ملی است.

دکتر سید موسی خادمی دربازدید از سد خاکی ایلی آباد ممبی به خبرنگار باشگاه خبرنگاران یاسوج افزود: حمایت از بهره برداری طرحهای نیمه تمام آبی به عنوان یک پروژه ملی از سوی وزارت جهاد کشاورزی بهترین گام برای کمک به اشتغال پایدار در مناطق کمترتوسعه یافته و روستاها است.

وی گفت: شتاب بخشی از طرحهای کوچک تامین آب کشاورزی مناطق کم برخوردار از مهاجرت روستاییان به شهرها ، مشکلات بیکاری فزاینده و کاهش سطح درآمد عمومی جلوگیری می کند.

دکتر خادمی اظهار کرد: در منطقه ممبی شهرستان بهمئی محرومیت های زیادی بویژه در زمینه بیکاری و فقردرآمدی وجود دارد که با توجه به وجود هشت هزار هکتار زمین مستعد کشت می طلبد طرح سدخاکی ایلی آباد و دیگر طرحهای تامین آب این منطقه با جدیت بیشتری دنبال شود.

رییس جهاد کشاورزی بهمئی گفت:سد ایلی آباد با صرف 10میلیارد ریال اعتبار حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

عبدالله قیصری تصریح کرد: اختصاص 10میلیارد ریال اعتبار بخش زیادی از عملیات اجرایی این شد که امسال سه میلیارد ریال اعتبار به آن اختصاص یافته است ، قابل انجام است.

وی گفت: این سد 300 هکتار از زمینهای منطقه را از طریق کانال و یک هزار هکتار را به صورت پمپاژ آبیاری خواهد کرد.

استاندار کهگیلویه وبویراحمد در این بازدید که نماینده مردم شهرستاهای کهگیلویه، چرام ، بهمئی و لنده در مجلس ، معاون عمرانی و جمعی از مدیران استان حضور داشت، برلزوم شتاب بخشی به اجرای سد خاکی ایلی آباد تاکید کرد.